Adresse søk
vektor hybrid flyfoto Vis Trafikk Informasjon
Rådhus-Teateret
Teatergata 2
2212 KONGSVINGER
Tlf: 62 87 40 00
62 87 40 69
Fax:
Epost: radhusteatret@kongsvin
ger.kommune.no

www: www.radhusteatret.no
www.facebook.com/pages
/RC3A5dhus-Teatret/155
065274548813?fref=nf
Kommentar
Åpningstid: Mandag - fredag i tiden 0800-1530 Fredag kl. 1730-2230 For mer informasjon se vår hjemmeside.
Trafikkmeldinger fra Dit.no, levert av Ruter, Statens vegvesen og NRK